Димитрина Захаринова

Димитрина Захаринова

Управляващ партньор, Регистриран одитор
Марина Кръстева

Марина Кръстева

Управляващ партньор, Регистриран одитор
Григор Петров

Григор Петров

Регистриран одитор
Стойчо Милев

Стойчо Милев

Помощник Одитор
Албена Павовска

Албена Павовска

Помощник Одитор
Дарина Василева

Дарина Василева

Помощник Одитор
Вася Кръстева

Вася Кръстева

Помощник Одитор