Счетоводни услуги, предлагани на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване или като еднократни счетоводни услуги:

 • Регистрация на фирма;
 • Съставяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
 • Данъчни и Юридически консултации пред НАП при провеждането на ревизии и проверки;
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС);
 • Регистрация по ЗДДС ;
 • Представителство пред НАП;
 • Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения;
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица (Подготовка на документи при кандидатстване за банкови заеми и фирмен лизинг);
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори ;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения;

Изпратете запитване


Изпращате запитване за оферта за :