Захаринова Нексиа има богат опит в професионални консултации, които могат да предоставят експертни решения изцяло съобразени със спецификата на клиента, насочени към постигане на максимална рентабилност, стойност и растеж, които да Ви помогнат да планирате и изпълнявате стратегия за развитие на бъдещето на Вашия бизнес.

  • GDPR
  • Национални счетоводни стандарти
  • Международните стандарти за финансова отчетност
  • Данъчно законодателство
  • Корпоративни Финанси
  • Преобразувания на търговски дружества, съгласно Търговския закон на Република България
  • Оценка за предприятия, активи и недвижима собственост

Извършваме и анализи на финансова информация, използвайки като база насоките предоставени от клиента, като също така поемаме ангажименти за извършване на анализ при преобразувания и изготвяне на бизнес планове, включително и такива, които да послужат при кандидатстване на съответното дружество по оперативните програми на европейския съюз.

Консултантските услуги, които предоставяме целят изпълнението на главните цели, заложени от всеки един клиент. Те включват повишаване на ефективността, в резултат на непрестанна иновация и предоставяне на широк диапазон от услуги и продукти.

Качествената услуга се основава на здрава връзка между клиента и професионалния екип.

Изпратете запитване


Изпращате запитване за оферта за :