Одиторски услуги, в съответствие с Международните Одиторски Стандарти

  • Независим финансов одит на финансови отчети
  • Ограничен преглед на финансови отчети
  • Договорени процедури върху ограничена финансова информация
  • Одит на международни проекти
  • Проверки на прогнозна финансова информация

Методологията прилагана при всеки одиторски ангажимент, се разработва в съответствие със спецификата на всеки един ангажимент.

За оформяне на одиторско мнение относно вярното и точно представяне на информацията във финансовите отчети, се извършват достатъчно проучвания, който да ни осигурят разумно потвърждение за това.

Екипът ни извършва и междинни одиторски проверки по избран и предпочитан от клиента график /на тримесечие, шестмесечие или деветмесечие/.

За качественото и своевременно извършване на независим финансов одит разчитаме на сътрудничеството на служителите в одитираните предприятия и на осигуряването на достъп до всяка информация, необходима във връзка с одиторската проверка.

Регистрираните одитори в одиторското дружество имат и значителен опит като одитор на международни проекти.

На видеата по-долу, можете да видите мнението на клиенти на Nexia International за предоставяните одиторски услуги по цял свят.

Изпратете запитване за оферта


Изпращате запитване за оферта за :

edding AG, Germany
„Опознава бизнеса и винаги дава релевантен съвет“

Kibo Mining plc, East Africa
„Действа с чувство на отговорност и целенасоченост“

Tech Mahindra, India
„Прилага експертизата си както на местно, така и на глобално ниво“