Нашето мото  е по-близо до Вас

Разбираме, че ключът към успеха и бъдещото развитие на Nexia е да останем близка колективна група от фирми, които се подкрепят взаимно и подпомагат своите клиенти.

Основната идея за това как да работим заедно като глобална мрежа и обслужваме нашите общи клиенти е най-добре описана в мотото ни, а именно:

„По-близо до вас“

Нашата визия за бъдещето

Нашата визия е да поддържаме и изграждаме позицията и репутацията си на водещ играч на световния пазар за одиторски услуги.

Като оставаме в Топ 10 на световните одиторски мрежи и обединяваме колективните си ресурси, ние вярваме, че ще можем да продължим да осигуряваме постоянно високо ниво на подкрепа за членовете, не само в обслужването на техните клиенти по трансгранични въпроси, но и в развитието на нашите фирми и най-вече на нашите служители

Нашите ценности

Ние вярваме, че нашата текуща репутация и нашата визия за бъдещето ни, както на националния, така и на междинародния пазар ще бъде осъществена и постигната чрез ангажиране и приемане на следните ценности:

  • Гарантираме, че действаме професионално, етично и прозрачно във всичко, което правим към клиентите ни и помежду си;
  •  Да играем активна и подкрепяща роля в нашия бизнес и по-широки общности;
  •  Да управляваме нашето въздействие върху средата;
  • Насърчаване на тясно сътрудничество между фирмите – членове, техните партньори и екипи на всички нива;
  • Споделяне на идеи и обмен на консултации между фирмите – членове, на база техния опит към добри практики, технически ресурси, обучение и осигуряване на подкрепа на фирмите – членове и в групата като цяло;
  • Създаване на международна среда, където професионалистите могат да се развиват, комуникират помежду си и усъвършенстват както професионално, така и като личности, не само за себе си, но и за развитието на фирмите и на групата Nexia като цяло, не само в краткосрочен план, но и за следващото поколение Nexia, надхвърляйки рамките на този план;
  • Осигуряване на достъп до консултации с местни специалисти на международно ниво по един постоянен и ефективен начин.