Политика за поверителност

 1. Въведение

Това уведомление за поверителност Ви предоставя подробности за това как събираме и обработваме Вашите лични данни като партньор, директор или член на персонала на фирма-членка на Nexia International. Политиката важи и за партньори, директори и служители на фирми, кандидатстващи за присъединяване към Nexia International, включително всяка информация, която можете да ни предоставите чрез нашия уебсайт, когато се свържете с нас или изпратете ни информация по имейл, по телефона, формуляри или събрани по време на прегледи на място или лични посещения. Захаринова Нексиа ООД е администратор на данни и ние носим отговорноср за защитата на Вашите личните данни (наричани „ние“, „нас“ или „нашата“ в това известие за поверителност).

Личните данни, които ни предоставяте, включват лични данни за Вас, Вашите партньори, директори, служители и клиенти.

Контактна информация

Пълна контактна  информация

 • Име на юридическото лице: Zaharinova Nexia Ltd.
 •  Регистрирано: София, България
 • ЕИК: 200876536
 • Email: office@zaharinova.com
 • Адрес: София 1309, бул. Константин Величков 157-159, ет.1, офис 3
 • Телефонен номер: +359 (0)2 920 46 70

Ако не сте доволни от каквито и да е аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България, българският надзорен орган по въпросите на защитата на данните (www.cpdp.bg ). Бихме били благодарни, ако можете да се свържете с нас първо, ако имате оплакване, за да можем да се опитаме да го разрешим за Вас.

Много е важно информацията, която поддържаме за Вас, да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако по всяко време Вашата лична информация се промени, като ни изпратите имейл на office@zaharinova.com

 1. Какви данни събираме за вас

Лични данни означава всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. То не включва анонимизирани данни.

Можем да обработим някои типове лични данни за Вас, както следва:

 • Данните за самоличността могат да включват Вашето първо име, моминско име, фамилия, потребителско име, заглавие, дата на раждане, пол и цифрови изображения.
 • Данните за контакт могат да включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансовите данни могат да включват данните за банковата Ви сметка и данни на разплащателната Ви карта.
 • Данните за транзакциите могат да включват подробности за плащанията между нас и други подробности за извършените от Вас покупки.
 • Техническите данни могат да включват данните за вход, адресите на интернет протоколите, типа и версията на браузъра, видовете и версиите на приставките за браузъра, настройването и местоположението на часовата зона, операционната система и платформата и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този сайт.
 • Данните за потребителския профил могат да включват Вашето потребителско име и парола, покупки или поръчки, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отзиви от проучванията.
 • Употребата на данни може да включва информация за това как използвате нашия уеб сайт, продукти и услуги.
 • Маркетинг и комуникации Данните могат да включват Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас и нашите трети страни и Вашите комуникационни предпочитания.

Възможно е също да обработваме агрегирани данни от Вашите лични данни, но тези данни не разкриват Вашата самоличност и сами по себе си не са лични данни. Пример за това е мястото, където преглеждаме данните Ви за ползване, за да изчислим процента на потребителите на уебсайтове, използващи конкретна функция на нашия сайт. Ако при свързване на обобщените данни с личните Ви данни, можем да Ви идентифицираме, то се третира като лични данни.

Чувствителни данни

Ние не събираме чувствителни данни за Вас. Чувствителните данни се отнасят до данни, които включват подробности за Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве и генетични и биометрични данни. Когато обаче се регистрирате за някоя от нашите конференции или срещи и ни предоставите подробности за Вашите хранителни изисквания, това може да включва подробности, които показват аспекти на Вашето здравословно състояние или религиозна ориентация; ние третираме това като чувствителни данни и събираме, обработваме и споделяме само с Вашето конкретно съгласие.

Ние събираме информация за наказателни присъди и престъпления като част от нашата програма за мониторинг на качеството, включително по време на предварителния преглед и като част от нашата годишна „подходяща“ декларация. Ние изискваме Вашето изрично съгласие за обработка на поверителни данни, така че, когато изпратите Вашите данни, ние ще Ви изпратим допълнително съобщение, в което Ви молим да потвърдите съгласието си за тази

Когато се изисква от нас да събираме лични данни със закон или съгласно условията на договора между нас и не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не сме в състояние да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим членството на фирмата Ви или да отменим конкретна заявка/запитване/ за услуга, която сте подали към нас, но ако се стигне до това ние ще Ви информираме своевременно.

 1. Как събираме Вашите лични данни

Събираме данни за Вас чрез разнообразни методи, включително:

Директни взаимодействия: Можете да предоставяте данни чрез попълване на формуляри на нашия сайт, при регистрация за конференции (или по друг начин) или чрез комуникация с нас по пощата, по телефон, по имейл или по друг начин, включително когато:

 • попълване на формуляр за предварително одобрение;
 • попълвате някое от нашите онлайн проучвания;
 • търсите трансгранично съдействие за проект, свързан с Ваши клиенти;
 • поръчвате нашите продукти или услуги;
 • Създаване на профил в нашия уебсайт;
 • се абонирате за нашите услуги или публикации;
 • заявите желание да получавате маркетинг материали или при абонамент за друго съдържание
 • се регистрирате за нашите конференции или срещи;
 • ни давате обратна връзка
 • Автоматизирани технологии или взаимодействия: Когато използвате уеб сайта ни, може автоматично да събираме технически спецификации за Вашето техническо оборудване, действия при браузване и модели на използване. Ние събираме тези данни, чрез използването на т.нар „бисквитки“, сървърни дневници и подобни технологии. Възможно е да получим и технически данни за Вас, ако посетите други уебсайтове, които използват нашите „бисквитки“. Моля, вижте Правилата ни за „бисквитките“ за повече подробности.
 • Трети страни или обществено достъпни източници: Можем да получим лични данни за Вас от различни трети страни и обществени източници, както е посочено по-долу, или от обществения уеб сайт на фирмата Ви:
 • професионални органи и институции, като национални и международни счетоводни органи;
 • доставчици на анализи като Google, базирани извън ЕС;
 • Данни за самоличност и данни за контакт от обществено достъпни източници като Търговския регистър
 1. Как използваме Вашите лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е разрешено. Най-често използваните лични данни са:

 • Къде трябва да изпълним договора между нас (например споразумение за членство).
 • Когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права не пренебрегват тези интереси.
 • Където трябва да спазим законово или регулаторно задължение.

Обикновено ние не разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на Вашите лични данни, освен във връзка с изпращането на маркетингови съобщения до Вас чрез имейл или текстово съобщение или при събирането на чувствителни данни за конференции или при търсене на Вашето разрешение да Ви включим във фотография и / или видео, направени на конференции. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг или участието си във фотография / видеоклип по всяко време, като ни изпратите имейл на office@zaharinova.com

Цел за обработка на вашите лични данни

По-долу е описано начините, по които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни и правните основания, на които ще обработваме тези данни. Също така обяснихме какви са нашите законни интереси, където е уместно.

Можем да обработим личните Ви данни за повече от една законосъобразна основа, в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Моля, изпратете ни имейл на адрес office@zaharinova.com, ако се нуждаете от подробности относно конкретното правно основание, на което разчитаме, за обработка на Вашите лични данни, където в таблицата по-долу са посочени повече от една основа.

 

Целева дейност Тип на данните Законова основа за обработване
Да управляваме нашите отношения с Вас, което включва:

1. Уведомяваме Ви за промени в нашите условия и правила за поверителност

2. Помолим Ви да оставите коментар или да завършите проучване

1. Свързани с идентичността

2. Контакта информация

3. Финансови

4. Маркетингови или комуникационни

1. Изпълнение на договор с Вас

2. Необходимост да отговорим на законово изискване

3. Необходимост, свързана с нашите законни интереси да актуализираме нашите записи и да проучим как използвате нашите продукти и / или услуги

В случаите, когато желаете да участвате в наша конференция/среща или да участвате в проучване 1. Свързани с идентичността

2. Контакта информация

3. Финансови

4. Данни, свързани с начина на употреба

5. Маркетингови или комуникационни

1. Изпълнение на договор с Вас

2. Необходимост, свързана с нашите законни интереси да актуализираме нашите записи и да проучим как използвате нашите продукти и / или услуги

Да администрираме и защитаваме нашия бизнес и нашия сайт (включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, поддръжка, отчитане и хостване на данни) 1. Свързани с идентичността

2. Контакта информация

3. Техническа

1. Необходими за нашите законни интереси за управление на мрежата, предоставяне на административни и ИТ услуги, мрежова сигурност, предотвратяване на измами и в контекста на бизнес реорганизация или групово преструктуриране

2. Необходимо е да се спазва правно задължение

Да предоставяне на подходящо съдържание и при измерване / разбиране ефективността на нашата реклама 1. Свързани с идентичността

2. Контакта информация

3. Финансови

4. Данни, свързани с начина на употреба

5. Маркетингови или комуникационни

6. Технически

1. Необходимо за нашите законни интереси да проучим как членовете използват нашите продукти и / или услуги, за да ги развиват, да развиват бизнеса си и да информират нашата маркетингова стратегия
Да използваме анализи на данни, за да подобрим нашия уеб сайт, продукти, услуги, маркетинг, връзки и опит 1. Данни, свързани с начина на употреба

2. Технически

1. Необходимо за нашите законни интереси да проучим как членовете използват нашите продукти и / или услуги, за да ги развиват, да развиват бизнеса си и да информират нашата маркетингова стратегия
За да направите предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да Ви бъдат полезни 1. Свързани с идентичността

2. Контакта информация

3. Данни, свързани с начина на употреба

4. Технически

5. Профилни

1. Необходимо за нашите законни интереси да развиваме нашите продукти и / или услуги и да развиваме бизнеса си

Маркетингови комуникации

Ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте:

I искали информация от нас или закупили стоки или услуги от нас; или

ii ако ни предоставите Вашите данни и сте маркирали полето в точката на въвеждане на Вашите данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения; и

iii Във всеки случай не сте отказали излично получаването на маркетингови съобщения.

Ние не споделяме Вашите лични данни с трети лица за маркетингови цели.

По всяко време можете да откажете да получавате маркетингови съобщения, необходимо е единствено да ни пишете на office@zaharinova.com.

Когато се откажете от получаването на нашите маркетингови съобщения, това няма да важи за лични данни, предоставени ни в резултат на Вашето членство или запитване за членство, регистрация на конференция, опит за продукт / услуга или други транзакции.

Промяна на целта

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако изрично не се налага да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да научите повече за това как обработката за новата цел е съвместима с първоначалната цел, моля пишете ни на office@zaharinova.com

Ако трябва да използваме Вашите лични данни за цели, които не са свързани с целта, за която сме събрали данните, ние ще Ви уведомим и ще Ви обясним правното основание за обработката.

Ние може да обработим личните Ви данни без Ваше знание или съгласие, когато това се изисква или разрешава от закона.

 

 1. Оповестяване на вашите лични данни

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в по-горе:

 • Други компании, мрежи и асоциации с цел подпомагане на Вас и Вашите клиенти с трансгранични услуги или да се свържат с вас и да попитат за предоставянето на Вашите професионални услуги
 • Отвъд членството на Nexia International
 • Доставчици на услуги, които предоставят услуги по ИТ и системна администрация на нас, включително уеб дизайнери и хостове, дизайнери и хостове на приложения, доставчици на регистрация на конференции и нашите дизайнери и печатници, които подготвят нашите публикации
 • Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, валутни, правни, застрахователни и счетоводни услуги
 • Държавни структури, регулатори и други органи, базирани в България и други съответни юрисдикции, които изискват отчитане на обработващите дейности при определени обстоятелства
 • Трети страни, като нашите агенти за връзки с медиите, стратегически партньори и доставчици на услуги, свързани с Вашия бизнес, към които прехвърляме данни за контакт

Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни, да пазят сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Ние разрешаваме на трети лица да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

 1. Международни трансфери

Споделяме Вашите лични данни в рамките на членството ни в международната мрежа Nexia International, което включва прехвърляне на Вашите данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

За целите на подпомагането на трансграничния бизнес, ние редовно ще споделяме Вашите данни за контакт и тези на Вашите партньори, директори и служители с други професионални фирми, клиенти и потенциални клиенти в страни по целия свят. Ние правим това въз основа на това, че е необходимо за изпълнението на споразумението за членство между Вас и нас и е във Ваш интерес да споделим тази информация.

Страните извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) не винаги предлагат същите нива на защита на Вашите лични данни, затова европейското законодателство е забранило прехвърлянето на лични данни извън ЕИП, освен ако прехвърлянето не отговаря на определени критерии.

Много от нашите доставчици на услуги от трети страни се намират извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), така че обработването на личните им данни ще включва трансфер на данни извън ЕИП.

Винаги, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, правим всичко възможно, за да осигурим еднаква степен на сигурност на данните, като гарантираме, че се прилага поне една от следните предпазни мерки:

 • Ние ще прехвърлим Вашите лични данни само в държави, за които се счита, че осигуряват подходящо ниво на защита на личните данни според Европейската комисия; или
 • Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме конкретни договори или кодекси за поведение или механизми за сертифициране, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, която има в Европа; или
 • Когато използваме доставчици със седалище в Съединените щати, можем да им прехвърлим данни, ако те са част от защитата за поверителност на ЕС и САЩ, което изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

Ако никоя от горепосочените гаранции не е налице, може да поискаме Вашето изрично съгласие за конкретното прехвърляне. Вие ще имате правото да оттеглите това съгласие по всяко време.

Моля, пишете ни на адрес office@zaharinova.com, ако желаете допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас при прехвърлянето на Вашите лични данни извън ЕИП.

 1. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по нерегламентиран начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, агенти, контрагенти и други трети страни, които имат бизнес нужда да знаят такива данни. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

 1. Съхраняване на данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните данни, ние вземаме предвид обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди при нерегламентирано използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и съгласно приложимите законови изисквания.

Съгласно закона трябва да поддържаме основна информация за нашите клиенти (включително договори, данни за самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на шест години, след като престанат да бъдат клиенти за данъчни цели.

В някои случаи можете да ни помолите да изтрием данните Ви: вижте по-долу за допълнителна информация.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (така че те вече не могат да бъдат асоциирани с вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай ние можем да използваме тази информация неограничено без допълнително да Ви уведомяваме.

 1. Вашите законни права

При определени обстоятелства имате права съгласно законите за защита на личните данни във връзка с Вашите лични данни. Те включват правото на:

 • Поискайте достъп до Вашите лични данни.
 • Поискайте корекция на личните Ви данни.
 • Искане за изтриване на Вашите лични данни.
 • Предмет на обработка на Вашите лични данни.
 • Искайте ограничения за обработката на личните Ви данни.
 • Поискайте прехвърляне на личните Ви данни.
 • Право на отказ от съгласие.

Можете да видите повече за тези права на адрес: https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=element&aid=108 Ако желаете да упражнявате някое от правата, посочени по-горе, моля пишете ни на office@zaharinova.com

Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Друга възможност е да откажем да изпълним искането си при тези обстоятелства.

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на никого лице, което няма право да го получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.

Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви информираме своевременно.

 1. Трети странични връзки

Уебсайтът на Захаринова Нексиа ООД може да включва връзки към уебсайтове, приставки и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уебсайт, ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

 1. Връзки с трети страни

Уебсайтът на Захаринова Нексиа може да включва връзки към уебсайтове, приставки и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. При напускане на нашата интернет страница, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всяка уеб страница, която посещавате.

 1. Бисквитки („cookies”)

„Бисквитките“ са текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да събират стандартна информация за интернет дневника и информация за поведението на посетителите. Тази информация се използва за проследяване на използването на уебсайта от посетителите и за съставяне на статистически отчети за дейността на уебсайта. За допълнителна информация посетете www.aboutcookies.org. Можете да настроите браузъра си да не приема „бисквитки“, а горепосочения уеб сайт Ви казват как да премахвате „бисквитките“ от браузъра си. В някои случаи обаче някои от функциите ни на уебсайта може да не функционират в резултат на това. За повече информация относно „бисквитките“, които използваме, моля, вижте Правилата за бисквитките на https://zaharinovanexia.com/en/cookie-policy-2/

За повече информация, молим да се свържете с нас:
Захаринова Нексиа ООД
Тел: +359 (0)2 920 46 70
e-mail: office@zaharinova.com