За седма поредна година бяха отличени победителите в националния конкурс „Млад Одитор“, който дава възможност на студенти от цялата страна да се развиват в сферата на счетоводството и одита. Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД, а най-добрите кандидати получават парични награди, стипендии за последващо образование, стажове в специализирани компании, както и още други отличия.

Първото място в конкурса спечели Кирил Лучков от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов. Той получи парична награда в размер 2000 лв. учредена от  одиторско дружество „Ейч Ел Би България” ООД  и възможност за едномесечен стаж в одиторските компании „Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова NEXIA”.

Вторият място в конкурса спечели  „Млад Одитор“ – Ана Първанова от Икономически университет – Варна. Тя  получи паричва награда в размер на 1000 лева от одиторско дружество „Захаринова Нексия“ и възможност за едномесечен стаж в одиторските компании „Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова NEXIA”.

Третото място парична награда в размер на 500 лева учредена от Инстита на дипломираните експерт счетоводители  спечели Алексей Сингур от Икономически университет  Варна. Той получи  и възможност за едномесечен стаж в една от одиторските компании.

На церемонията бяха присъдени и 3 поощрителни награди за участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса.

Победителите бяха наградени на специална церемония в „София Хотел Балкан“ на 20 юни (сряда). На нея присъстваха както организаторите на конкурса  в лицето на доц. д-р Григорий Вазов – основател и ректор на ВУЗФ, Васка Гелина– управител на „Еич Ел Би България“ ООД, и Димитрина Захаринова – управител на „Захаринова и Партньори“ ООД, така и Менда Стоянова – председател на комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Диана йорданова и Ралица Агайн Гури -зам.председатели на КФН, Галя Димитрова – изпълнителен директор на НАП, Огнян Симеонов – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, подуправителят на НОИ Весела Караиванова и още десетки представители на публичния финансов сектор, търговски, одиторски и застрахователни дружества у нас.

За седем години „Млад одитор“ се доказа като един от най-успешните състезателни формати, който събира на едно място студенти от различни университети в България, с желание за развитие в сферата на счетоводството и одита. През 2017 година в него се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред които възпитаници на големите икономически висши училища и ВУЗФ. До втори етап бяха допуснати 70 участниции, успешно преминали писмен тест, а до последния кръг достигнаха всички с над 60% верни отговори на теста. Победителите бяха наградени на специална церемония, на която присъстваха представители на Народното събрание, НОИ, Сметната палата, КФН, Министерството на труда и социалната политика и други.

На церемонията бе обявено и присъединяването на Одиторско дружество „Захаринова и партньори“ към мрежата на Nexia International – водеща глобална мрежа от независими счетоводни и консултантски фирми, която е в топ 10 на глобалните одиторски компании вповече от 115 държави. Мрежата има 667 офиса повече от 30000 служители и над 245 партньора в целия свят.

Всичко за конкурса може да откриете на уебсайта http://mladoditor.vuzf.bg/