През юни 2018г. водещото одиторско дружество Захаринова и Партньори ООД, основано през 2009г. и вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138., обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на Nexia International. Nexia International  е в топ 10 на глобалните одиторски компании, работещи в повече от 115 държави по света. […]