Имаме удоволствието да информираме всички заинтересовани лица за провеждане на еднодневен подготвителен курс за изпита за придобиване на сертификат „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”, който ще се проведе на следните дати:  13 и 14 април 2019 г. и  20 и 21 април 2019 г., в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), зала 302,  град София,  жк „Овча купел“,  ул. „Гусла“ №1.

Целта на подготвителния курс е запознаване със законодателството и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор, подготовка за решаването на тестови въпроси от областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит, запознаване със специализирания софтуер, който ще се използва за провеждането на изпита.

Курса ще се проведе при записани над 10 участника.

Подробно съдържание на програмата можете да видите от тук и заявка за участие в курса, можете да изтеглите от тук.

Срокът за изпращане на заявка за участие в курса е до 08.04.2019 г. за датите 13 и 14 април 2019 г. и съответно до 15.04.2019 г. за датите 20 и 21 април.